Forma Tai Chi Chen (estilo moderno) 1ª forma

<<< Forma Tai Chi Chen Espada   Qi Gong Ba Duan Jin >>>